Gaeilge

   

Frásaí Áisiúla / Useful Phrases

 

Frásaí Scoile / School phrases:

• Dia duit:  Hello
• Dia’s Muire duit:  Hello [answer to above]
• Conas atá tú?:  How are you?
• Ta mé go maith:  I am well
• Gabh mo leithscéal:  Excuse me
• An féidir liom caint leat?:   Can I speak to you?
• Tá brón orm:  I am sorry
• Cá bhfuil do chóta?:   Where is your coat?
• Cá bhfuil do gheansaí?:  Where is your jumper?
• Cá bhfuil do mhála?:   Where is your bag?
• Cá bhfuil do lón?:  Where is your lunch?
• An bhfuil do lón agat?:  Do you have your lunch?
• An bhfuil d’obair bhaile agat?:  Do you have your homework?
• An bhfuil do pheann agat?:  Do you have your pen?
• An bhfuil do leabhar agat?:  Do you have your book?

Frásaí Baile / Phrases at Home:    

• Cén t-am é?:  What time is it?
• Tá sé a deich a chlog:  It is ten o clock
• Ar mhaith leat?:   Would you like?
• Ba mhaith liom:   I would like
• Níor mhaith liom:   I would not like
• Cuir an solas ar siúl:  Turn on the light
• Cuir an teilifís ar siúl:  Turn on the television
• Cuir an ríomhaire ar siúl:  Turn on the computer
• Múch an solas/ teilifís/ ríomhaire:  Turn off the light/ television/ computer
• Dún an doras/ an fhuinneog/ an leabhar:  Close the door/ window/ book
• Oscail an doras/ an fhuinneog/ an leabhar:  Open the door/ window/ book
• Nigh do lámha:  Wash your hands
• Ith do dhinnéar:  Eat your dinner
• Suigh síos:  Sit down
• Seas suas:  Stand up
• Ta sé in am dul a chodladh:   It is time for bed
• Léifimid scéal:  We’ll read a story
• An bhfuil obair bhaile agat?:  Do you have any homework?
• Déan d’obair bhaile:  Do your homework
• An bhfuil tú críochnaithe le d’obair bhaile?:   Are you finished your homework?
• Taispeáin dom d’obair bhaile:  Show me your homework
• Slán:  Bye
• Bí go maith!:  Be good!